ערר על החלטת ו.מחוזית דרום להאריך תנאים לתוכנית מס' 3/ 03/ 118/ 14

ערר על החלטת ועדת מחוזית 02/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לקביעת תנאים (ס. 78 (ב) (1)
שם: ערר על החלטת ו.מחוזית דרום להאריך תנאים לתוכנית מס' 3/ 03/ 118/ 14
מספר: 02/ 39
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ו. מוזית דרום להאריך תוקפם של תנאים ל18 חודשים נוספיםעד לאישורה של התכנית.
החלטת הו. גרמה לנזק כספי כבד באשר המקרקעין בבעלותה נותרו כאבן שאין לה הופכין.
מדובר בתכנית המסדירה את מתחם חוף העיר אשדוד לכל אורכו, עברה הליכי אישור והפקדה ולא קיבלה תוקף מחייב כי לא נחתמה ע"י שר הפנים.
הו. המחוזית מעמידה את העוררת בפני שוקת שבורה .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 118/ 14חוף הים הדרומי - רובע יא' אשדודערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200301311/08/2003