ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא

ערר על החלטת ועדת מחוזית 01/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא
מספר: 01/ 32
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200200222/01/2002