ערר על החלטת לוקח"שפ לסרב לתכנית ג/ 13656 תחנת תדלוק ושרותי דרך בעילבון

ערר על החלטת ולקחש"פ 05/ חש/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על החלטת לוקח"שפ לסרב לתכנית ג/ 13656 תחנת תדלוק ושרותי דרך בעילבון
מספר: 05/ חש/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערבערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200500926/12/2005