ערר על החלטת שמאי מכריע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 209/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על החלטת שמאי מכריע
מספר: 209/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת שמאי מכריע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17204חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/10/2010