ערר על החלטת שמאי מכריע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים טר/ 04/ 932/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: ערר על החלטת שמאי מכריע
מספר: טר/ 04/ 932/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7732חלק31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200502528/02/2005