ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 866/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721
מספר: 866/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006129/11/2010