ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 871/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048
מספר: 871/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/12048

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19291חלק117
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006726/12/2010