ערר על היטל השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 85016

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על היטל השבחה
מספר: תא/ 10/ 85016
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6960חלק69
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200948817/04/2012