ערר על היטל השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא' 10/ 85023

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על היטל השבחה
מספר: תא' 10/ 85023
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוביצרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק395
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200949006/05/2012