ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 028/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05
מספר: 028/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על הכרעת שמאי מכריע בתיק 171/05

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12208חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803301/07/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200702305/06/2007