ערר על הפסקת אספקת חשמל לנכס

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5314

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על הפסקת אספקת חשמל לנכס
מספר: תא/ 10/ 5314
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על הפסקת אספקת חשמל לנכס

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורוזן פנחס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6366חלק545
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200926908/11/2010