ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 5300

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין
מספר: תא/ 10/ 5300
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על הפסקת מתן חשמל לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומקור חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6973חלק157
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200925326/08/2010