ערר על הפסקת מתן שירותי חשמל לבניין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 5090

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: ערר על הפסקת מתן שירותי חשמל לבניין
מספר: תא/ 09/ 5090
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על הפסקת מתן שירותי חשמל לבניין

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומקור חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6973חלק183
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200913525/05/2009