ערר על ו מחוזית י-ם לדחות את תכנית מס' 8491 מתחם "ניקופוריה"

ערר על החלטת ועדת מחוזית 08/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 110)
שם: ערר על ו מחוזית י-ם לדחות את תכנית מס' 8491 מתחם "ניקופוריה"
מספר: 08/ 13
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשלומציון
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים200802213/04/2008