ערר על חוות דעת מומחה שמאות מכרעת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 09/ 95047

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: ערר על חוות דעת מומחה שמאות מכרעת
מספר: תא/ 09/ 95047
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על חוות דעת מומחה שמאות מכרעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוחדרה, רמז דוד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק160-663
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200948020/12/2011