ערר על חישוב היטל השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 821/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על חישוב היטל השבחה
מספר: 821/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על חישוב של הצמדה על היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18899חלק48