ערר על סירוב מתן היתר ל-3 אנטנות עוקץ בגובה 2.5 מ' מעל גג עליון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51856

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על סירוב מתן היתר ל-3 אנטנות עוקץ בגובה 2.5 מ' מעל גג עליון
מספר: תא/ 04/ 51856
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סירוב מתן היתר ל-3 אנטנות עוקץ בגובה 2.5 מ' מעל גג עליון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואצ"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6135חלק38
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200501206/02/2005