ערר על סרוב הוולקחש"פ לאשר את תכנית ג/ 14857 שימוש חורג למסחר בבן עמי

ערר על החלטת ולקחש"פ 06/ חש/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על סרוב הוולקחש"פ לאשר את תכנית ג/ 14857 שימוש חורג למסחר בבן עמי
מספר: 06/ חש/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14857שינוי יעוד חלק משטח הנחלה למסחר, מושב בן עמיערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200600910/09/2006