ערר על סרוב הועדה המקומית לבקשה להשכרת חדרים יומית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5159

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על סרוב הועדה המקומית לבקשה להשכרת חדרים יומית
מספר: תא/ 06/ 5159
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סרוב הועדה המקומית לבקשה להשכרת חדרים יומית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוחיי אדם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7093חלק133
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200606528/08/2006