ערר על סרוב ולק"שפ לתכנית 7/ 02/ 305/ 37

ערר על החלטת ולקחש"פ 02/ חש/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית
שם: ערר על סרוב ולק"שפ לתכנית 7/ 02/ 305/ 37
מספר: 02/ חש/ 10
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על החלטת ולק"חשפ לא לאשר את הבקשה להקמת תחנת תדלוק ושרותי דרך סמוך ליציאה הצפונית מבאר שבע ופיתוח אתר תיירות,נופש
פעיל,וחניון יער בכניסה לדודאים.
הוחלט לא לאשר את הבקשה משיקולים של שמירה על השטח הפתוח
ולאור העובדה כי קיימות תחנות תידלוק מדרום ןמצפון לאתר המוצע
ושמירה על החייץ הירוק ע"פ תמ"מ/ 4/ 14.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40ערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200300422/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית200401722/12/2003