ערר על סרוב מתן היתר להסדרי חנייה

בקשה ועדה מקומית 3532/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ערר על סרוב מתן היתר להסדרי חנייה
מספר: 3532/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן פטור מהסדרי חניה באישור הוועדה המחוזית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובית אשל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7071חלק56
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3624/09/2003