ערר על פטור מחובת בהיטל השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 822/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על פטור מחובת בהיטל השבחה
מספר: 822/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ער על פטור מחובת היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19354חלק56
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004021/07/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003006/06/2010