ערר על שומה מכרעת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 251/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: ערר על שומה מכרעת
מספר: 251/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התנגדות לשומה מכרעת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליליאנוח-ג'ת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18724חלק76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800326/12/2007