ערר על שמאי מכריע בגין תוכנית ג/14636

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 860/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאי מכריע בגין תוכנית ג/14636
מספר: 860/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על שמאית מכריעה בגין תוכנית ג/14636

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19322חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר26/02/2012