ערר על שמאי מכריע בהיטל השבחה בגין תכניות ג'/10137,ג'/12970

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 810/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאי מכריע בהיטל השבחה בגין תכניות ג'/10137,ג'/12970
מספר: 810/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על שמאי מכריע בגין היטל השבחה בתכניות ג'/10137, ג'/12970

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר30/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015530/04/2012