ערר על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 10/ 85017

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה
מספר: תא/ 10/ 85017
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על שמאי מכריע בעניין היטל השבחה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוטברסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7107חלק364
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200949101/05/2012