ערר על שמאי מכריע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 814/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאי מכריע
מספר: 814/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר של שמאי מכריע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעכועכועכו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18050חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001007/02/2010