ערר על שמאי מכריע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 806/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאי מכריע
מספר: 806/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על שמאי מכריע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11181חלק86
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר13/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003213/06/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002225/04/2010