ערר על שמאית מכריעה בגין תכניות ג'/1313, ג'/8471

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 8103/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיטל השבחה
שם: ערר על שמאית מכריעה בגין תכניות ג'/1313, ג'/8471
מספר: 8103/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ער שמאית מכריעה בגין תכניות ג'/1313, ג'/8471

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16882חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201013622/01/2012