ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 10/ 5261

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
מספר: תא/ 10/ 5261
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/02/2012