ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 10/ 5165

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
מספר: תא/ 10/ 5165
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו