ערר על תוכנית תא/2988/א'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 10/ 5189

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית תא/2988/א'
מספר: תא/ 10/ 5189
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית תא/2988/א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/02/2012