ערר על תוכנית תא/2988/ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 10/ 5183

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית תא/2988/ב'
מספר: תא/ 10/ 5183
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית תא/2988/ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו