ערר על תוכנית 2988 א' וב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 09/ 5380

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית 2988 א' וב'
מספר: תא/ 09/ 5380
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית 2988 א' וב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/02/2012