ערר על תוכנית 2988 ב'

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה תא/ 09/ 5371

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תוכנית 2988 ב'
מספר: תא/ 09/ 5371
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תוכנית 2988 ב'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק
6214חלק