ערר על תכנית בינוי תב/25/2011, חוף בצת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 175/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על תכנית בינוי תב/25/2011, חוף בצת
מספר: 175/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית בינוי בחוף בצת תב/25/2011

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18290חלק20
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011420/09/2011