ערר על תכנית מס' חא/מק/6/2010

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 126/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מס' חא/מק/6/2010
מספר: 126/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת מס' חא/מק/6/2010

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003315/06/2010