ערר על תכנית מפורטת ג/נה/מק/108

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 129/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת ג/נה/מק/108
מספר: 129/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת מס' ג/נה/מק/108

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנהריהנהריהנהריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18165חלק83
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201017017/07/2012