ערר על תכנית מפורטת גת/מק/2/4477

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 106/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת גת/מק/2/4477
מספר: 106/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכניתמפורטת גת/מק/2/4477

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכפר זיתים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17333חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003422/06/2010