ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 006/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10
מספר: 006/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית מפורטת מס' גא/מק/34/10

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
122חלק14
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014214/02/2012