ערר על תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/4382

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 287/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/4382
מספר: 287/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית מפורטת מס' גת/מק/1/4382

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17335חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגת/ מק/ 4382/ 1שינוי חלוקת שטחי בניה המותרים, ארבלערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015317/04/2012