ערר על תכנית מפורטת מס' זמני 111

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 205/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת מס' זמני 111
מספר: 205/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר בגין תכנית מפורטת מס' זמני 111

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13531חלק25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006307/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201005219/10/2010