ערר על תכנית מפורטת מק/יז/18/2293

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 016/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת מק/יז/18/2293
מספר: 016/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית מפורטת מק/יז/18/2293

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית לחם הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11376חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201015709/05/2012