ערר על תכנית מפורטת מש/מק/4/10619

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 200/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: ערר על תכנית מפורטת מש/מק/4/10619
מספר: 200/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תכנית מפורטת מש/מק/4/10619

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19249חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201011811/10/2011