ערר על תכנית שינויים ותוספת בניה לשטח עיקרי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 07/ 193/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על תכנית שינויים ותוספת בניה לשטח עיקרי
מספר: שה/ 07/ 193/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםקדם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4126חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר27/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200703627/08/2007