ערר על תנאי בהיתר בניה - אישור של מנהל מקרקעין

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 07/ 108/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על תנאי בהיתר בניה - אישור של מנהל מקרקעין
מספר: 07/ 108/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלניר עציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11983חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200703909/08/2007