ערר על תנאים ברח' רוקח 19 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3544/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ערר על תנאים ברח' רוקח 19 ת"א
מספר: 3544/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תנאים ברח' רוקח שמעון 19 גוש 6929 חלקה 131.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורוקח שמעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6929חלק131
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004