ערר על תנאים יהודה מרגוזה 44 תל אביב

בקשה ועדה מקומית 3543/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: ערר על תנאים יהודה מרגוזה 44 תל אביב
מספר: 3543/ 87/ 7
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפויהודה מרגוזה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7018חלק30
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3821/03/2004