ערר על תנאים למתן היתר למתן תקשורת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שה/ 05/ 100/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: ערר על תנאים למתן היתר למתן תקשורת
מספר: שה/ 05/ 100/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4125חלק187
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503904/04/2005