ערר על תשריט חלוקה 8/ח/33/17394

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 274/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: ערר על תשריט חלוקה 8/ח/33/17394
מספר: 274/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על תשריט חלוקה מס' 8/ח/33/17394

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006828/12/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006621/12/2010